Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS er et inter-kommunalt selskap eid av kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland. Selskapets administrasjon ligger på Syrtveit i Evje og Hornnes kommune, hvor vi driver vår hovedaktiviteter innen avfallsbehandling. I tillegg har vi en gjenvinningsstasjon i hver av de øvrige eierkommuner.

RenoNorden konkurs – innsamling av avfall

19.09.2017

RenoNorden som samler inn avfall i Setesdal på oppdrag fra Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS gav i går inn konkursbegjæring. Dette betyr at RenoNorden ikke lengre samler inn avfallet i Setesdal. Setesdal Miljø & gjenvinning IKS har vært forberedt på at dette kunne skje og har derfor tidligere i sommer lyst ut et eget anbud, for å ivareta innhenting av avfall fra innbyggerne, dersom denne situasjon skulle oppstå. Vi vil gjøre alt vi kan for at situasjonen som har oppstått blir til minst mulig ulempe for våre abonnenter.

Les mer

Oppdaterte tømmekalendere

15.09.2017

Tømmekalendere for Juli - Desember 2017 er lagt ut. Velg kommune på menyen til venstre.

Les mer

Åpningstider

Man- tirs- ons- og fredag:
 08.00-14.30

Torsdag:
08.00-19.00

2.lørdag i måneden:
10.00-13.00

Kommunene