Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS er et inter-kommunalt selskap eid av kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland. Selskapets administrasjon ligger på Syrtveit i Evje og Hornnes kommune, hvor vi driver vår hovedaktiviteter innen avfallsbehandling. I tillegg har vi en gjenvinningsstasjon i hver av de øvrige eierkommuner.

Oppdaterte tømmekalendere

25.01.2017

Tømmekalendere for februar- juni 2017 er lagt ut. Velg kommune på menyen til venstre.

Les mer

Åpningstider

Man- tirs- ons- og fredag:
 08.00-14.30

Torsdag:
08.00-19.00

2.lørdag i måneden:
10.00-13.00

Kommunene