Om oss

Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS er et inter-kommunalt selskap eid av kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland. Selskapets administrasjon ligger på Syrtveit i Evje og Hornnes kommune, hvor vi driver vår hovedaktiviteter innen avfallsbehandling. I tillegg har vi en gjenvinningsstasjon i hver av de øvrige eierkommuner.

 

Oppgåver

Selskapet har ansvar for renovasjons-ordningene, for innsamling av avfall fra private husholdninger og hytter i de fem eierkommunene, samt videre håndtering av dette.

 

Avfall eller ressurs

Det mange betegner som avfall er for andre en ressurs. De siste par tiår har sentrale myndigheter gjort betydelige innstramninger i håndteringen av avfall, således at mest mulig avfall skal gjenvinnes og minst mulig avfall skal deponeres – det er forbudt å deponere farlig avfall og avfall som inneholder mye organisk materiale.

 

Gjenvinning

I hovedsak taler man om tre typer gjenvinning: Gjenbruk hvor avfallet brukes på nytt i den form det har. Materialgjenvinning hvor avfallet behandles og blir lagt til nye materialer. For eksempel materialgjenvinning av plast fra husholdningene som kan nyttes fleesgensere, penner, isskrapere og mye annet. Eller glass som blir til glava, glassbetong og lign.

I fjor tok selskapet imot ca. 9 000 tonn med avfall herav ble ca. 90 % gjenvunnet enten internt eller sendt til eksterne aktører. Dette er en høy gjenvinningsgrad som skyldes blandt annet at restavfallet sendes til forbrenning og energigjenvinning.

 

Hva skjer med avfallet

Alt avfall som vi tar imot gjennomgår en eller annen form for behandling. Noen avfallsfraksjoner behandles på avfallsanlegget på Syrtveit, hvor vi har komposteringsanlegg og deponi, mens andre blir omlastet og sendt til behandling hos andre aktører.

Åpningstider

Man- tirs- ons- og fredag:
 08.00-14.30

Torsdag:
08.00-19.00

2.lørdag i måneden:
10.00-13.00

Kommunene